El og grøn omstilling

Fakta om elforbrug og klimatiltag:

Hvilke energikilder brugte Danmark i 1985 og hvor meget?

I 1985 var vores primære energikilde fossile brændstoffer og kul i Danmark. (Vedvarende energikilder var ikke særligt udnyttet i den tid)

I 1985 producerede Danmark ca. 0.05 TWh i vindenergi, 0,0297 TWh i vandenergi

(Takket være vores vandværker)

Men så udelukkes det ikke, at størstedelen kom fra kul og fossiler, hvilket tyder på, at vi sammenlagt fik brugt 218 TWh i 1985.

Hvilket mål har vi landet denne proces?

På trods af en række modgange, har vi stadig formået at fremstille noget overbliksdannende og relativt. Noget som er tankevækkende og ikke rigtigt viser sig uden relevans.
Vi har formået at udarbejde noget, som faktisk bærer betydning og besvarer spørgsmål, hvilket også var målet.

Et andet mål som vi har landet i denne proces er bl.a. måden at tackle konflikter på, samt måden hvorpå vi inddrages i det, som vi læser til (IT-arkitektur).

Det at skabe noget kommunikativt og interaktivt,
samt måden man får 2 ukendte ting til at kommunikere sammen.
(Databasen og JavaScript i dette tilfælde.)

Hvad vil vi vise med vores visualisering?

Vi vil gerne vise jer Danmark og andre landes energi forbrug pr. år siden 1985 og frem til 2019, med henblik på at danne et overblik over stigninger og fald i energiforbrug.

Det som kan fortælles, er at det er særdeles tankevækkende, især det at forbruget udvikler sig som en ting der ligger latent i vores bevidsthed.

(Vi 'glemmer' at genoverveje forbruget af energi, og hvor belastende det er for vores klima og miljø)

Visualisering #1

Elforbrug målt i TWh pr. år over lande.

Det ærgerlige med noget godt ved siden af:

Målet om at fremstille 3 visualiseringer lykkedes ikke

Men hvad ville vi egentligt vise?


Det som vi ville vise, var udviklingen i den grønne omstilling illustreret, med henblik på at besvare på hvor stor del af vores energi der stammer fra vedvarende energi kilder.

Grunden hertil er nemlig at man ser grønnere på tingene i dag.

(dog er alt bare ikke guld og grønne skove).

Hvad betyder grøn omstilling?

Grøn omstilling er basalt set en udfasning og erstattelse af energikilder som bidrager til drivhuseffekten, ved udvikling og benyttelse af vedvarende energikilder.

Dels har vi nye klimamål, og dels har vi FNs verdensmål, som klart er med til at hive verden med sig, for at sikre bedre levevilkår i flere år endnu.

Et initiativ som beviser dette er bl.a. at det er blevet besluttet, fra og med 2030 skal brugen af kul mindskes i Danmark med hele 100%.

Derudover ses også en række initiativer mod de heftige CO2-udslip fra brændstofsdrevne biler.

EU har bl.a. truffet beslutningen om at sænke CO2-udslippet fra forbrændingsmotorer allerede i 2030.
(Det er et skridt mod den rette vej!)

Hvad har vi opnået af viden i denne proces?

Undervejs i denne proces, har vi haft muligheden for at tage ny viden til os, og inddrage den i vores arbejdsproces.
Vi har nemlig draget viden til os, som bl.a. indebærer løsning af konflikter som et team, hvilket også kunne afspejle situationen i de reelle arbejdspladser.

Derudover har der også været en del uforventede problematikker, som selvfølgelig blev løst med tid (Ellers vil vi ikke have været her)
Det har bl.a. sikret en oplevelse af virkeligheden på en arbejdsplads, hvor man ikke altid bør regne med gode dage og solskin.

Det essentielle som vi har taget til os, er simpelthen erfaring, viden og vision. Det at kunne se sit arbejde i live er en anden sag,
som bør betragtes som en belønning for de mange timer man investerer i det. tid (Ellers vil vi ikke have været her)Det har bl.a. sikret en oplevelse af virkeligheden på en arbejdsplads, hvor man ikke altid bør

Tiden som investeres i et stykke arbejde er derfor en vigtig faktor, som ofte videregiver ambitionsniveauet.

visualisering #2?
Beklager, 404...